Malzemenin kalınlığının ölçülmesi, yıpranmalarının tespiti, Girdap Akımı (ET – Eddy Current), Akustik Emisyonu, Kaçak-Basınç Testleri, Kalınlık veya Sertlik Testleri gibi yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.

Bu metot elektriksel olarak iletken olan bütün malzemelerde (bakır, aluminyum, vb.) yüzey ve yüzey altı süreksizliklerinin tespiti için kullanılır. Girdap akımları muayenesi metodu ile ayrıca elektriksel iletkenlik veya manyetik geçirgenlik gibi özelliklere dayanarak malzemelerin sınıflandırılması da mümkündür. Bunlardan başka kaplama kalınlığı veya ince metal levhaların kalınlığı ölçümleri de yapmak mümkündür.