Bir parçanın veya malzemenin  çizilmeye veya plastik deformasyona karşı gösterdiği direncin ölçülebilmesi için yapılmaktadır. Test sonucunun yüksek bir değer çıkması, malzemenin plastik deformasyona veya basınç altında çatlamaya karşı dirençli olduğunu göstermektedir.
Bütün metallerde ve özellikle çelikte sertlik, soğuk sertleştirme ve ısıl işlem sonucu
geniş sınırlar içerisinde değişir. Bunun tersi olarak sertlik değerlerinden, malzemenin içyapı
durumu hakkında sonuçlar çıkarılabilir. Bu sebeplerden ötürü sertlik muayeneleri, çok
uygulanır.

Sertlik ölçme için genellikle kullanılan yönteme göre farklı cihazlar kullanılmaktadır:

Rockwell (HRC), Brinell (HB), Vickers (HV)

• Isıl işlemin uygulandığı malzemeler için ise Rockwell sertlik yöntemini kullanarak ölçüm yapan Rockwell cihazları kullanılmaktadır.
•  Metal veya metal olmayan malzemeler için Universal sertlik ölçüm cihazları kullanılmaktadır.
 Döküm ve çelik olan non-ferro metallerin sertlik ölçümü için  Brinell sertlik ölçüm cihazı kullanılmaktadır.
• Mikro Vickers sertlik cihazları ise Mikro sertlik ölçümü için  kullanılmaktadır.