RADYOGRAFİK ( RT ) TEST HAKKINDA

Bu sistem; Atam Enerjisi yardımı ile X ve Gama ışınlarının malzemeye gönderilerek bir süreksizliğe çarpıp oradan normal malzemeden daha hızlı geçmesi ile negatif film ekranına yansıyan görüntü kontrastına bakılarak yoğunluğa göre hatanın bulunması yöntemine dayanır.

Radyoaktif dalgalar 360 derece yayınım yapar ve insan vücudunda çok zararlıdır. Çalışma esnasında işi hızlı yapıp hızlıca ışınlardan korunmak gerekir. Uzun süre maruz kalınmamasına dikkat edilmelidir.

Her malzemenin cinsine göre radyoaktif dalganın iletim hızı vardır. Bu seslerin malzemenin hacmine iletilmesiyle gözle görülemeyen hacimdeki hatalar rahatlıkla görülebilmekte ve tespit edilebilmektedir.

Standardlar: TS EN 444, TS EN 17636-1, TS EN 10675-1

Atam Enerjisi olarak en yaygın kullanılanlar; İridyum-İr 192, Selenyum-Se 75,  Cobalt-Co 60 ve X-Ray enerjileridir.

Bunların aktiviteleri/enerjileri Ci (Curie) olarak adlandırılır. Radyoizotopu kollanılsın veya kullanılmasın yarılanma ömrü vardır ve enerjisi her geçen gün düşmektedir. Kullanılacak enerji tipi malzeme kalınlığına göre seçilir. Kullanılan enerji çeşidi ve Ci miktarına, malzeme kalınlığına, mesafeye bağlı olarak  da filmin pozlama süresi belirlenir.  Enerjinin etki şiddeti mesafenin karesi ile ters orantılıdır.  Mesafe 2 birim artırılırsa enerji karesi kadar oranda düşmektedir.

Kurşundan imal edilmiş izotopun içinde bulunduğu bir kol ve sors yardımıyla izotop filmin tam karşı hizasına taşınır ve kaset içerisine konulan  filme belirli sürede enerji verilir. Daha sonra bu fimler 3 sıvıdan oluşan banyoda yıkanır ve kurutulduktan sonra ışık kaynağı önünde değerlendirmeye alınır.

Bu sıvılar Develeper, su, fixer ve tekrar su olmak üzere 4 aşamadan oluşur.

Film üzerinde meydana gelen renk konrastı farkı ile malzemedeki durum değerlendirilmektedir.

Filmin gerek kasetlenmesi ve gerekse bu banyolama işlemi karanlık loş kırmızı ışıklı banyo dediğimiz bir odada yapılmalıdır.  Gün ışığı, normal ışık, su, darbe alması film üzerinde ya deformasyonlara, filmin yanmasına veya da yanıltıcı görüntü ile görüntü kalitesinin düşmesine sebebiyet verecektir. Dolayısı ile kurallara uyulması gerekmektedir.